Det er blevet populært at låne online. Der findes en lang række udbydere på nettet, som er klar til at hjælpe dig. Der kan være markante forskelle i renter og omkostninger. PRISAS har derfor set på de billigste lån i 2021 og hvem du bør søge hos.

Der kan være mange penge at spare, så husk altid at ansøge hos flere firmaer.

Hvem tilbyder de billigste lån i 2021?

Prisas.dk følger online markedet tæt og har også lavet en oversigt med nogle af de billige og nye lånemuligheder. Det er klart at renterne altid kan skifte og din tilbudte ÅOP, vil afhænge af udbydernes kreditvurdering af dig. Vi kan derfor kun anbefale dig at søge flere steder, da det er gratis og uforpligtende.

Bemærk der kan findes billigere udbydere andetsteds, alt efter dit udgangspunkt, da det ikke er samtlige långivere online som er repræsenteret i oversigten.

Der er mange grunde til at have stort fokus på renten og omkostninger, når man optager forbrugslån online. Særligt ved større pengebeløb, kan de samlede omkostninger variere en del.

Vær opmærksom på de forskellige alderskrav hver udbyder har til dig som ansøger. Ansøg hos 2-3 af firmaerne i oversigten, for at skabe dig et godt udgangspunkt og være sikker på at finde den billigste løsning.

De prisvenlige online banker – ved større lånebeløb

Er det lidt større lånebeløb, der er brug for, er flere banker prisvenlige og værd at overveje. Fordelen ved tjenester som Lendme og Lånio, som du finder i oversigten er, at flere udbydere kommer til at kæmpe om dig, blot med én ansøgning.

Det indebærer en lang række banker som Express Bank, Modus Finans og selv et pengeinstitut som Nordea. Derudover bør øvrige online banker overvejes, så du er sikker på at finde den laveste rente og bedste lånetilbud.

Netop fordi der findes så mange muligheder og meget afhænger af den individuelle kreditvurdering, bør du ansøge flere steder, så du får indhentet flere lånetilbud. Det giver dig de bedste forudsætninger som kunde.

Det er nemlig vigtigt at pointere, at den rente du får tilbudt vil være individuel. Så det er stadig din privatøkonomi der bestemmer, om renten bliver høj eller lav. Kreditvurderingen har altså en stor indflydelse, men disse udbydere har de laveste vejledende renteniveauer.

Har du først indhentet tilbud og renter fra 2-4 af ovenstående udbydere, har du et godt indtryk af hvem der kan tilbyde dig det billigste lån. Generelt vil den billigste løsning for dig, være tilbuddet med den laveste ÅOP.