Ønsker du at blive klogere på dagpengeforhold som din dagpengeret, gældende satser og andre væsentlige forhold? PRISAS har lavet den ultimative guide til dagpenge, med svar på alle de mest udbredte spørgsmål.

Hvad er dagpenge?

Lad os starte helt fra toppen, med at få defineret hvad dagpenge egentlig er.

Dagpenge er en offentlig ydelse til personer som står uden job. Det tilbydes til dem der er medlem af en a-kasse og som har optjent anciennitet (dagpengeretten).

Der findes et bredt udvalg af a-kasser i Danmark, men de er alle underlagt staten og de gældende dagpengeregler.

Du vil derfor opleve at regler og satser er ens hos samtlige udbydere. Der hvor de forskellige udbyder adskiller sig fra hinanden, er på deres pris, medlemsfordele og setup.

Dagpengeret

Når du er ny medlem af en a-kasse skal du betale ind i en periode, for at optjene dagpengeretten. Normalt er det påkrævet du er medlem i 12 måneder, før du optjener retten til at modtage ydelsen.

Her er de generelle regler og krav du skal kunne opfylde:

 • Medlem af a-kasse i mindst 1 år
 • Være registreret som arbejdssøgende i Jobcenteret
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet
 • Have et godkendt CV, senest to uger efter du er blevet ledig

Indkomstkravet indebærer at du inden for de seneste 3 år kan fremvise en bestemt indkomst. For at få ret til dagpenge i 2 år (3.848 timer som fuldtidsforsikret) skal du have haft en samlet indkomst på 21.936 kr. om måneden (2024-tal). Satsen kan aldrig blive mere end 90% af din løn.

Her er de gældende krav i 2024, for at du opfylder henholdsvis indkomstkravet og beskæftigelseskravet.

Indkomstkrav i 2024

 • Fuldtidsforsikret: 263.232 kr.
 • Deltidsforsikret: 175.488 kr.

Beskæftigelseskravet i 2024

 • Fuldtidsforsikret: 1.924 timer
 • Deltidsforsikret: 1.258 timer

Se mere om regler, krav og satser på Borger.dk.

Er du ikke allerede medlem af en a-kasse? Du kan se og sammenligne a-kasser her.

Sådan får du ret til dagpenge

Er du i tvivl om hvordan du får ret til dagpenge og hvordan du bærer dig ad?

Du har ret til dagpenge i en 2-årig periode. Når du har opbrugt din ‘kvote’ kan du genoptjene din dagpengeret igen. Dette sker ved at opfylde beskæftigelseskravet.

Det kan være vanskeligt at skelne mellem indkomst- og beskæftigelseskravet, men det er egentlig ret simpelt. Du skal opfylde indkomstkravet for at kunne få dagpenge første gang, særlige regler gælder for studerende og nyuddannede.

Når du så har været på dagpenge i fx. 1,5 år, finder du et arbejde. I det arbejde skal du have oparbejdet nok løntimer (1.924 som fuldtidsforsikret) for at genoptjene. Du skal med andre ord have været i et fuldtidsarbejde i 12 måneder.

Dagpengesatser 2024

Satserne bliver ændret på årlig basis, men der gælder følgende dagpengesatser i 2024:

Lønmodtagere

 • Fuldtidsforsikret: 20.359 kr. pr. måned
 • Deltidsforsikret: 13.573 kr. pr. måned

Dimittend / Nyuddannede forsørgere

 • Fuldtidsforsikret: 16.694 kr. pr. måned
 • Deltidsforsikret: 11.130 kr. pr. måned

Dimittend / Nyuddannede ikke-forsørgere

 • Fuldtidsforsikret: 14.557 kr. pr. måned
 • Deltidsforsikret: 9.705 kr. pr. måned

Udbetaling af dagpenge

Dine dagpenge bliver udbetalt en gang om måneden, til din Nemkonto. Du skal huske at udfylde dit ydelseskort til tiden, for ellers kan det forsinke udbetalingen.

Bemærk at du maksimalt kan modtage 90% af din hidtige indkomst, men maksimalt den angivne dagpengesats. Hvis du har et vellønnet job, vil du altså fortsat højeste kunne modtage 20.359 kr. om måneden.

Såfremt du måtte have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Hvis du allerede er medlem af en arbejdsløshedskasse, bør du rette henvendelse direkte til dem, da de bedre kan svare på dine forskellige spørgsmål.

Dagpenge for alle

Det er muligt at få dagpenge for alle, der opfylder de gældende krav, men kun i en begrænset periode. Du bør derfor gøre en aktiv og seriøs indsats for at komme i arbejde. Dels for at komme ud af dagpengesystemet og dels for at undgå at havne i en vanskelig situation.

For nogle kan det nemlig være svært at genoptjene dagpengeretten og det var bl.a. hvad Initiativet “Dagpenge for Alle” kæmpede for at undgå. Specielt en kamp for de lavtlønnede. For efter den seneste reform i 2016, kommer retten til at afhænge af indtægten, hvilket gør det sværere at optjene retten på 1 år, for de lavtlønnede. Dette er blot endnu en grund til at gøre alt for at finde et arbejde.

Pr. december 2023 var antallet af ledige dagpengemodtagere på 86.967, hvilket giver en ledighedsprocent på 2,9% ifølge Danmarks Statistik. Det står i skarp kontrast til juni 2020 under COVID, hvor der var 122.400 danskere ledige.

Det har aldrig været mere aktuelt at være medlem af en a-kasse, så hvis du ikke allerede er tilmeldt, bør du få meldt dig ind. Selv hvis du har et fast arbejde gennem mange år, ved du aldrig hvornår dit firma kan blive ramt af fyringer. Her er a-kasserne din økonomiske sikkerhed og har fungeret som et økonomisk sikkerhedsnet for danskerne igennem mange år.