På denne Rente Wiki side vil du få et godt indblik i hvad den indebærer og ikke mindst de mange rentetyper. Det er vigtigt at være opmærksom på de forskelle, som diverse betegnelser dækker over.

Først er det vigtigt at få defineret renten som betegnelse: Renten er prisen for at låne penge.

Det er ret simpelt, for alle kan udregne hvad 7% af et lån på 100.000 kr. er. Der hvor det bliver avanceret, er når lånet skal tilbagebetales over mange måneder. I disse tilfælde skal der nemlig trækkes 7% af forskellige beløb og renters rente bliver aktuel. Det er et udtryk for den kapitalfremskrivning, hvor rentefoden er konstant.

Renten kan ligeledes være relevant, hvis du har penge på en opsparingskonto i banken, som du vil have til at yngle. Det kan altså gå begge veje.

De mange rentetyper

Der er rigtig mange rentetyper og betegnelser i finansverdenen, som kan være svære at kende forskel på, for den almene dansker. Prisas vil derfor introducere en række af de mest udbredte nedenfor:

  • Effektiv rente: En betegnelse for låneudbyderens samlede afkast i lånets løbetid, hvor der tages højde for mulige kurstab og diverse omkostninger.
  • Realrenten: Et udtryk for den nominelle rente fratrukket inflation.
  • Nominel rente: Det er den pålydende rentesats på lånet, der medtager rentetilskrivninger og som derfor indgår i udregningen af ÅOP.
  • Variabel rente: En rentesats der bevæger sig i takt med udviklingen på markedet. Benyttes primært i tilpasningslån. Det giver en klar fordel, i form af lavere omkostninger, men ligeledes en risiko ved markante rentestigninger på markedet.
  • Morarente: Et udtryk for den sats som skyldneren skal betale, hvis fordringen ikke er blevet betalt til tiden.
  • Åger: Et gammelt udtryk for, at långiveren tager en højere rente, end hvad lovgivningen tillader. Det benyttes ligeledes i sammenhænge, hvor udbyderen stiller urimelige krav til låneren, som giver lånefirmaet særlige fordele. Al mulig grund til at holde sig fra firmaer, som er/har været involveret i åger.
  • ÅOP: En forkortelse for årlige omkostninger i procent. Det vigtigste begreb for dig som låner. Det medtager alle omkostninger forbundet til dit lån og er derfor den vigtigere sammeligningsparameter. Læs mere om hvad ÅOP er her.